Bezplatné právní poradny


Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý pátek od 10:00 do 14:00 hod.

Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické na adrese: Hrnčířská 27, Brno, každé úterý od 14:00 do 17:00 hod.

Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Archa pro člověka v krizi, Prokopova 17, Plzeň, a to každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hod.

Do bezplatných právních poraden v Praze, Brně a Plzni je nutné se telefonicky objednat na číslech 515 917 586 296 804 190. Právní porady budou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají.

Bezplatné právní porady nejsou poskytovány písemně ani telefonicky.

zdroj: www.ekcr.cz