Obrana proti uvalení exekuce


Ochrana proti exekuci

Exekuční řízení nesmí přesáhnout zákonný rámec a povinnému (příp. ostatním účastníkům řízení) je poskytována po celou dobu trvání řízení některá z možností obrany.

V rámci exekučního řízení není možné přezkoumávat, zda právní titul, na jehož základě k exekuci dochází, je či není správný a zda s ním povinný souhlasí. K tomuto slouží řízení nalézací, ve kterém se každý může domáhat soudní ochrany, ale není to již součástí obrany v exekučním řízení.