Trestní oznámení


V případě, kdy exekutor působící jako úřední osoba, naplní skutkovou podstatu trestného činuzneužití pravomoci úřední osoby, může kdokoliv podat na jeho osobu trestní oznámení. Je nutné rozlišovat, zda jednání exekutora je způsobilé pouze na podnět k dohledu a nebo skutečně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Jeho jednání musí být úmyslné a musí jím být dosaženo závažné újmy nebo jiného neoprávněného prospěchu.

Bude-li trestní oznámení podáno jen účelově a bez opodstatnění, může být tímto zároveň naplněna skutková podstata trestného činu křivého obvinění.